Corgi Herplaatsing

Privacyverklaring


Corgi Herplaatsing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze doelen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Corgi Herplaatsing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen (communicatie vooral via e-mail) indien dit nodig is om onze doelen uit te kunnen voeren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Corgi Herplaatsing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Corgi Herplaatsing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van herplaatsen van een Welsh Corgi hond.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Corgi herplaatsing gebruikt alleen technische en functionele cookies.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Corgi Herplaatsing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: “Tijdelijk buiten gebruik”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

wordpress stat