Corgi Herplaatsing

Disclaimer


Op het gebruik van deze website (www.corgiherplaatsing.eu) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie
Corgi Herplaatsing streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Corgi Herplaatsing niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Corgi Herplaatsing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van de informatie via de website, via e-mail of Messenger kan niet zonder meer een relatie tussen Corgi Herplaatsing en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail
Corgi Herplaatsing garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Corgi Herplaatsing heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Corgi Herplaatsing aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Corgi Herplaatsing zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag er niets uit deze publicaties en uitingen op welk manier dan ook verveelvoudig, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Corgi Herplaatsing daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

wordpress stat